PARTNERZY

  
Cygan Wójtowicz Barbara
nauczycielka
Czuber Strutyńska Ewa
kustosz Muzeum Lotnictwa w Krakowie
Gołas Grzegorz
pracownik MDK, prezes Stowarzyszenia Arete
Gretzyngier Robert
redaktor naczelnym czasopisma Lotniczy Magazyn Historyczny „Gapa”, 
założonego przez Roberta Gretzyngiera przy udziale Fundacji 
Historycznej Lotnictwa Polskiego w Warszawie. 
Redakcja „Gapy” współpracuje z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Kondoszek Teresa
radna
Kornaś Wiktor
wychowanek MDK im. Jaworzniaków, kamerzysta
Królikowska Maria
społecznik
Kwadrans Kaja
pracownik MDK, plastyczka, autorka plakatów
Łyp Michał
dżwiękowiec
Majewski Artur
kompozytor i aranżer, autor muzyki do filmu o Karolu Pniaku
Malisz Bogdan
pracownik MDK, informatyk, autor strony internetowej karolpniak.pl
Mroczkowski Krzysztof
wicedyrektor, zastępca dyrektora ds. Naukowych 
Muzeum Lotnictwa w Krakowie
Ogarek Paweł
fascynat lotnictwa, modelarz lotniczy  z modelarni 
lotniczej Sielata
Paul Materna Grażyna
bliska krewna Karola Pniaka
Pawuska Wiktor
wychowanek MDK im. Jaworzniaków, uczeń CKZiU, 
montażysta filmu o Karolu Pniaku
Radwan Krzysztof
dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego
Skulich Józef
ppłk pil. w st. spocz. wiceprezes I-szy Zastępca Prezesa, 
Sekretarz Zarządu Gł. Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
Szpak Ewa
pracownica MDK, dziennikarka, aktorka, 
nauczycielka języka polskiego
Śliżewski Grzegorz
polski historyk, dziennikarz i samorządowiec. 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. 
Specjalizuje się w historii polskiego lotnictwa. Współautor (z Grzegorzem Sojdą) biograficznej
książki „Mjr pil. Karol Pniak”

 

Instytucje
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Galeria Malarstwa Lotniczego Roberta Firszta

Patronatem projekt objęli

ZASTĘPCA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – DARIUSZ STARZYCKI

PREZYDENT m.JAWORZNA – PAWEŁ SILBERT

Patronat medialny

SKRZYDLATA POLSKA
EXTRA
MłoDeK
TV MDK
PULS JAWORZNA

Sponsorzy

FUD-MEN
ZLO
Pro-familia-MED
JTBS